PORADY

5 zalet reklamy outdoorowej

reklama outdoorowa

Reklama przybiera obecnie wiele różnych form, które często łączone są w jedną, skuteczną kampanię marketingową. Pomysłem, który zasługuje na dużą uwagę jest m.in. reklama outdoorowa. Czym się ona charakteryzuje? I jakie są jej główne zalety? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Czym jest reklama outdoorowa?

Reklama outdoorowa, czyli reklama zewnętrzna, to reklama polegająca na wykorzystaniu różnego typu nośników informacji, umieszczanych w ogólnodostępnej przestrzeni. Przykładem są m.in. wieloformatowe billboardy, kolorowe neony, przydrożne plakaty, czy oświetlone banery. Co ważne, nowoczesne nośniki reklamy coraz częściej są interaktywne, co sprawia, że docierają do szerokiego grona odbiorców. Jednocześnie są nowoczesne i pozwalają stworzyć przekaz zgodny z trendami.

Jakie są zalety reklamy outdoorowej?

Jakie są główne zalety reklamy outdoorowej? Jednym z plusów jest duża ilość dostępnych nośników, a co za tym idzie szerokie możliwości dotarcia do klientów. Termin “reklama zewnętrzna” oznacza bowiem wiele różnych metod, które można wykorzystać i dopasować do aktualnych potrzeb.

Drugą zaletą reklamy outdoorowej jest jej szeroki zasięg i możliwość dotarcia do dużego grona odbiorców. Oczywiście są to także jednostki spoza wyznaczonej grupy docelowej, co często, paradoksalnie, przekłada się na większe osiągnięcia.

Trzecim plusem jest wysoka jakość nośników reklamy i ich odporność zarówno na uszkodzenia mechaniczne, jak i na niekorzystne warunki zewnętrzne. Te same nośniki mogą być wykorzystywane wiele razy, co sprawia, że taka forma reklamy jest opłacalna.

Czwartą zaletą jest uniwersalność i możliwość wykorzystania reklamy outdoorowej w różnego typu branżach i kampaniach.

Piąta zaleta to duża skuteczność reklamy i możliwość pozyskania nowych klientów.

Inne zalety, które warto wziąć pod uwagę to także:

  • duża częstotliwość: reklamy są wielokrotnie oglądane, co utrwala przekaz w głowie potencjalnych klientów,
  • pomysłowość: reklama zewnętrzna wykorzystuje rozmaite bodźce,
  • elastyczność: możliwość wykorzystania w różnej przestrzeni, a także w postaci różnych form nośników.