REALIZUJEMY ZAMÓWIENIA Z ODROCZONYM TERMINEM PŁATNOŚCI DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.

Z możliwości złożenia zamówienia z odroczonym terminem płatności mogą skorzystać:

  • Jednostki samorządu i administracji państwowej;
  • Spółki samorządów i Skarbu Państwa;
  • Publiczne i samorządowe placówki oświatowe, przedszkola, szkoły;
  • Uczelnie publiczne;
  • Fundacje;
  • Inne jednostki budżetowe;

.

JAK ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE Z ODROCZONYM TERMINEM PŁATNOŚCI?

Skontaktuj się z biurem handlowym telefonicznie – 792 000 141, lub mailowo – techgrafq@techgrafq.pl

Ponieważ Instytucje publiczne, najczęściej są zobowiązane do dokonywania zakupów wg własnych procedur, formę współpracy ustalamy indywidualnie.